Plåtcentrum_logo_mobil2

Cookies & GDPR

Cookies

Vad är en kaka? En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

(Källa: PTS)

GDPR Integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vår (Plåtcentrum i Piteå AB) integritetspolicy skyddar din integritet. Som personuppgiftsansvarig behandlar vi våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Plåtcentrum i Piteå AB (”Plåtcentrum”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.
Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Plåtcentrum ansvarar för dina personuppgifter
Plåtcentrum i Piteå AB, org.nr. 556758-0187, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.
 
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.
 
Kategorier av personuppgifter vi samlar in
Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär/dokument. När du beställer produkter och tjänster från Plåtcentrum i Piteå AB, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär/dokument där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.
 
Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedata, fastighetsbeteckning, försäkringsvillkor, skadenummer, besiktningsrapporter och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 
Syfte med behandling av personuppgifter
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål: 
* För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
* För att kunna göra utskick med exempelvis bekräftelser av beställt arbete. 
* För att kunna ansöka om ROT-avdrag hos skatteverket.
* För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier.
* Förbättra och optimera vår hemsida.
* Förbättra och optimera våra sociala medier såsom Facebook och Instagram.
* För utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och information.
Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.
 
Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetsspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, samt så länge avtal, regler och lagar så kräver.

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. Våra datorer är placerade i kontrollerade anläggningar. 
 
Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.
 
Länkar till tredje part
Vi kan publicera information från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.
 
Ändringar i denna integritetspolicy
Plåtcentrum i Piteå AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Uppdateringar ske på denna webbplats.
 
Vill du kontakta oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till jocke@platcentrum.se

Dina personuppgifter är
trygga hos oss